Tweede kwart tweede millennium

1267
De krijgsman Tammo van Oldersum bewoner van het steenhuis Oldersum is verantwoordelijk voor de rechtshandhaving in Fivelingo. Hij wordt genoemd in de kroniek van Wittewierum.
(bron: Knottnerus, 2005)

1385
De plaatsnaam Ten Post wordt voor het eerst vemeld in een verdrag met zegel van de hoofdeling Gerhbod tot tha Posta
(bron: Wikipedia)

1411
De borg Oldenhuis bestaat al, Dutmer Rengers laat in 1448 of eerder de borg na aan zijn zoon Johan. De borgen werden dichtbij stromend water ( de Fivel) gebouwd want daar had men voedsel ( vooral schol, bot en mossels )
(bron: internet)

1425
Het Damsterdiep wordt gegraven tussen Groningen en Ten Post
(bron: Broek, v.d., 2007)

1468
Geboortejaar van Eltet to Lellens hij leefde tot 1555. Hij was burgemeester van de stad Groningen van 1526 tot 1554
(bron: Feenstra e.a., 2001)