16e eeuw

1512
Het huis Tuwinga wordt weer hersteld nadat het in 1499 grotendeels is verwoest door de Schieringers gesteund door de stad Groningen.
Het huis werd bewoond door het aanzienlijke hoofdelingengeslacht Rengers.
(bron: internet)

1512
De borg Oldenhuis werd door Dutmer Rengen=rs verkocht aan zijn neef Johan Rengers die ook Tuwinga bezat
(bron: Feenstra e.a., 2001

15 maart 1542
Geboortedatum van Johan Rengers tot Tuinga, jonker en hoveling van Ten Poste, Garderlweer, Zant en Leerms hij overleed op 8 sept 1626
Hij woonde op de borg Oldenhuis de Johan Rengersstraat is naar hem genoemd.
Johan Rengers speelde een belangrijke rol tijdens de Reductie van Groningen in 1594.
bron: Kroniek B.H. Wiersema)

1558
Sweer Rengers word in het koor van de kerk te Wittewierum begraven
(bron: grafsteen)

1566
Het klooster Bloemhof te Wittewierum wordt door soldaten in brand gestoken en grotendeels verwoest, de resten van het klooster werden door de bisschop van Groningen gebruikt voor de opbouw van het bisschoppelijke hof, de Prinsenhof aan het Martinikerkhof te Groningen
(bron: Krantenartikel Gjalt van der Mark NvhN 15-2-1989)

Een andere bron geeft 1515 als jaar van verwoesting aan, daarna is de kerk herbouwd deze kerk zou in 1863 zijn gesloopt waarna de huidige kerk gebouwd werd.

1570
Allerheiligenvloed

1578
Johan Rengers laat gereformeerde (protestantse) predikanten preken op de borg Tuwinga.