Eerste kwart tweede millennium

1211
De parochiekerk van Wittewierum wordt aangeboden aan de kloosterlingen van Nijeklooster, om deze te gaan gebruiken als kloosterkerk voor een in Wittewierum te vestigen klooster. Hierover ontstaat een conflict met de Collator. Emo, die later abt werd, reist naar Rome om daar een oplossing te vinden. Hij krijgt zijn gelijk en sticht na terugkomst een Norbertijnerabdij.
(bron: Penning, 2010)