Laatste kwart 20e eeuw

1975
De NAM erkent dat de bodemdaling in ons gebied een gevolg is van de aardgaswinning.

5 mei 1975
Bevrijdingsdag 1975 wordt groots gevierd met onder andere een optocht met versierde wagen.
(bron: Krantenknipsels NVhN plakboek mevr Anneke Bolt)

Maart/april 1975
Er verschijnen artikelen in de krant over parkeerproblemen aan te Tuwingastraat in Ten Post
(bron: Krantenknipsels NVhN plakboek mevr Anneke Bolt)

17 november 1977
De parkeerproblemen in Ten Post zijn nog steeds niet opgelost.
(bron: Krantenknipsels NVhN plakboek mevr Anneke Bolt)

1 januari 1979
Ten Post is met -25,3 graden bij de grond de koudste plek van Nederland, de meting werd uitgevoerd door Henk Veldman, de weerman van Ten Post
(bron: Krantenknipsels NVhN plakboek mevr Anneke Bolt)

Februari 1979
Door enorme sneeuwval is het leven in noord Nederland ontwricht.
(bron: Krantenknipsels NVhN plakboek mevr Anneke Bolt)
(bron: Speciaal uitgegeven Sneeuwboek)

2 oktober 1981
In Ten Boer en Ten Post worden glascontainers geplaatst
(bron: Kroniek Dick Kuil)

29 augustus 1984
De dorpen Lellens en Wittewierum zullen nog voor het einde van het jaar worden voorzien van een centrale riolering
(bron: Kroniek Dick Kuil).

13 augustus 1986
Ruim 60 kinderen bevolkten een week lang Spiekerdorp in Ten Post.

30 september 1987
Dank zij de overname van een schuldenlast van f180.000.= door de gemeente Ten Boer, wordt het multifunktioneel sportgebouw, dorpshuis “’t Holt”te Ten Post, van de ondergang gered.
(bron: Kroniek Dick Kuil)
(bron: Krantenknipsels NVhN plakboek mevr Anneke Bolt)

24 februari 1988
De gemeente Ten Boer gaat met de provincie over tot ruiling van enkele wegen. Door de gemeente zullen worden overgenomen de Oude Rijksweg te Dijkshorn, de Oude Rijksweg te Garmerwolde, de vaste brug te Garmerwolde en het weggedeelte van de vaste brug bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie te   Garmerwolde. Door de provincie zullen worden overgenomen de Boersterweg tussen Ten Boer en Sint Annen en de B.Kuiperweg te Ten Post, incl. de brug.
(bron: Kroniek Dick Kuil)

16 november 1988
De 19 jarige kraker Robert neemt zijn intrek in een huisje aan de Rijksweg in Ten Post
(bron: Krantenknipsels NVhN plakboek mevr Anneke Bolt)

22 december 1989
Het beheerders-echtpaar Van Huis van de sporthal “’t Holt”te Ten Post neemt officieel afscheid. Opvolger van de familie Van Huis wordt het echtpaar Vink uit Uithuizen.
(bron: Kroniek Dick Kuil)