Begin 21e eeuw

2000 Op 6 mei werd "De heropening van Ten Post" gevierd. De bestrating in de naoorlogse nieuwbouwstraten is vernieuwd evenals de riolering. Het dorp heeft lang op z'n kop gestaan en om te vieren dat dit voorbij is en dat het dorp er weer geweldig uit ziet vindt een groot dorpsfeest plaats. Er is een tv-uitzending van RTVNoord vanaf het terras bij de sporthal, allerlei activiteiten op verschillende plaatsen in het dorp en het feest wordt afgesloten met een groots vuurwerk. Van het hele feest is later een videoband gemaakt. Thans beschikbaar bij HVTP op dvd.
2003 De gerestaureerde Kerk van Wittewierum wordt weer geopend.2007 De website van het Historische Vereniging Ten Post en omstreken www.hvtp.nl gaat online.

2008 Volledige restauratie en vernieuwing van het oude tolhuisje (op het oude molenheem van Steenbergen). Bij dit tolhuisje moesten de voorbijgangers tol betalen op het weggetje vanaf Wittewierum over de "post"of loopplank- via Ten Post (molenheem) - Kröddeburen - naar de Stadsweg. De Rijksweg en de trekweg waren er toen nog niet. (Informatie van dhr.J.Reinders)

2008 In Ten Post worden vanuit een hoogwerker panoramafoto’s gemaakt. De foto’s zijn bestemd voor het rapport “De andere kant van landelijk wonen”van de verkeerscommissie Ten Post.
Hier wordt over bericht in diverse nieuwsuitzendingen, o.a. Hart van Nederland en TV-Noord.
2010 In het kader van NL-Doet wordt op initiatief van de HVTP en omstreken de oude boomgaard van "Pierewietshoukje" opgeknapt.

verdwenen woning annex gevangenis
2010 De Historische Vereniging Ten Post en Omstreken maakt bezwaar tegen het voornemen van de gemeente Ten Boer om de historische wilgenboom aan de Hemerterweg te kappen. Dit is namelijk de laatste verwijzing naar de Brommerij.(woonhuis annex gevangenis) die hier stond. Dit was niet bekend bij de gemeente Ten Boer. De Brommerij zelf lag namelijk net in de gemeente Stedum.
De zaak wordt geschikt, de boom wordt gerestaureerd en het bezwaarschrift wordt ingetrokken


2010 In de voormalige molenaarswoning bij molen "Olle Widde" aan de Eestumerweg wordt het restaurant "Bij de Molen" geopend.
De molenaarswoning was sinds december 1990 niet meer bewoond..
2011 Feestweek in Ten Post met als thema Muziek. De straten worden versierd en er vinden verschillende feestelijke activiteiten plaats.

vrijdag 6 januari 2012
Evacuatie van laaggelegen delen van Wittewierum en Ten Post.
De Eemskanaaldijk bij Woltersum dreigt het te begeven.
Even voor 6 uur in de ochtend bonzen agenten en miliatiren op elke voordeur in het gebied. Het eind van de storm is nog niet in zicht, de dijk staat op springen. De bewoners krijgen een half uur om hun huis te verlaten.
Aan het eind van de volgende ochtend kunnen de bewoners weer terug naar hun huizen.Vanaf de jaren 80 vinden er steeds vaker aardbevingen plaats.Steeds meer huizen raken beschadigd. De NAM ontkent dat die schade een gevolg is van de gaswinning, maar kan dat niet meer volhouden als in 2012 de zware beving bij Huizinge plaats vindt.
Vanaf die tijd wordt de schade vaak wel erkent al blijft het moeilijk om een claim gehonoreerd te krijgen. Omdat bij bijna alle huizen aardgaswinning gerelateerde schade ontstond werden, in een eerste golf van bouwactiviteiten, bij al die huizen reparaties uitgevoerd.


Vanaf 2014 werden in een tweede golf van bouwactiviteiten werden op veel huizen zonnepanelen geplaatst. Dit was een gevolg van een regeling waarmee de waardevermindering van de huizen door de aardbevingsproblematiek gecompenseerd moest worden.Woningeigenaren die meer dan € 1000 erkende aardbevingsschade hadden konden tot € 4000 subsidie krijgen voor waardevermeerdering van hun huis door verduurzaming.Juni 2015
In Lellens werd een reünie georganiseerd vanwege het 25-jarig bestaan van de dorpsvereniging. Er kwamen heel wat bewoners en oud-bewoners op af. Een gezellige dag met verschillende activiteiten in en rond een grote feesttent.
De burgemeester kwam langs om eenieder te begroeten, maar ook om Bertus Huzeling een lintje op te spelden. Bertus ontving de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor diverse verenigingen, waaronder natuurlijk ook de dorpsvereniging.In 2015 vonden veiligheidsinspecties plaats, op basis van het exterieur van de woningen, met de vraag: "Zijn er onderdelen aan het gebouw die direct gevaar kunnen opleveren bij een stevige aardbeving?". Dat geldt met name voor de schoorstenen en daarom ontstond er in 2016 een derde golf van bouwactiviteiten waarin per huis de schoorstenen werden verwijderd of vervangen door lichtgewicht exemplaren.

Beurtelings ziet het er bij de betrokken huizen ziet het er ongeveer hetzelfde uit: Er komt een WC'tje, een puincontainer, bouwhekken, steigers, watertanks om de steigers te verzwaren, werkbusjes, de nieuwe schoorstenen, etcetera.

Op 21 maart 2016 werd in Ten Post een "Versterkingspunt" geopend. Dit is een loket van de Nationaal Coördinator Groningen, de organisatie die zorg gaat dragen voor de versterking van woningen en andere gebouwen in het aardbevingsgebied. Ook op vier andere plaatsen in het centrum van het aardbevingsgebied wordt zo'n loket geopend.
Het versterkingspunt Ten Post is eerst tijdelijk gevestigd in het dorpshuis en verhuist naar het leegstaande gebouw van De Lessenaar aan de Tammingastraat.
Na enige tijd blijkt het gebouw niet geschikt als werkplek en verhuist men naar het Koopmansplein in Ten Boer.

In 2016 jaar werd ook gestart met de aardbevingbestendigheidsinspecties van de woningen, om te beginnen die in de Jan Zijlstraat. Er wordt in een vierde golf van bouwactiviteiten onderzocht of de woningen geschikt zijn om een aardbeving met de kracht van 5,0 op de schaal van Richter kunnen weerstaan. Vastgesteld wordt of en zo ja welke versterkingen noodzakelijk zijn om instortingsgevaar te voorkomen. Om daarover duidelijkheid te krijgen worden bij diverse woningen stukjes opengebroken om vast te stellen hoe de constructie in elkaar zit. In 2016 werden alle woningen in Jan Zijlstraat, Oldenhuisstraat, Johan Rengersstraat, Tuwingastraat, Tammingastraat en Hendrik Veldmanstraat geïnspecteerd. 77 huurwoningen en 76 eigen woningen. 4 eigenaren weigerden medewerking.

In 2017 werden alle overige woningen in onze omstreken geïnspecteerd. Lellens, Winneweer en Ten Post aan zuidkant Damsterdiep in de eerste helft van het jaar en Kröddeburen, Wittewierum en in Ten Post Rijksweg en Eestumerweg in de tweede helft.

donderdag 2 november 2017
Tijdens een bijeenkomst in het Buurhoes in Ten Boer werden de bewoners van de in 2016 geïnspecteerde woningen geïnformeerd over de versterkingsadviezen voor hun woningen. Voor 25 woningen is dat het advies om de woning door nieuwbouw te vervangen omdat versterken te ingrijpend zou zijn. Vrijwel alle bewoners zullen voor de versterking hun woning tijdelijk moeten verlaten. Daarvoor worden 60 wisselwoningen gebouwd.

In december wordt de beoogde locatie voor de bouw van 60 wisselwoningen door de gemeente met de omwonenden (Jan Zijlstraat en Rijksweg (Nije Streek)) besproken. Er is veel weerstand bij de bewoners.

In 2018 wordt op 2 februari de gaswinning in Ten Post (net als op de andere 4 locaties in het zogenaamde Cluster Loppersum) stilgelegd. De regering wil om veiligheidsredenen de gasproductie verder beperken. Eerder die week werd, na meer dan een jaar wachten, een nieuwe schadeprotocol gepresenteerd.

tussen Rijksweg/Damsterdiep en N360 
Voor de wisselwoningen wordt een locatie langs de Rijksweg tussen Ten Post en Schoenmakershorn gekozen. Daar worden 32 wisselwoningen gebouwd. De bouw begon in oktober, daags nadat in een dorpsbijeenkomst gesteld werd dat dat nog wel een klein jaar zou duren om een spookdorp te voorkomen.

Inmiddels is duidelijk dat voor nagenoeg alle woningen die in november 2017 een versterkingsadvies kregen het op sloop en nieuwbouw uitdraait. In de praktijk blijkt een zware versterking van de woningen, met behoud van een zelfde woonkwaliteit, praktisch niet mogelijk.

bouwplaats wisselwoningen gezien vanaf Kröddeburen, december 2018

Op genoemde bewonersbijeenkomst wordt gesteld dat per 1 november de versterkingsoperatie een herstart krijgt.
De versterkingsoperatie is door de VVD-minister Wiebes, opvolger van VVD-minister Kamp die nog in 2013 de gasproductie liet opvoeren, stopgezet. Naar zijn mening is versterking niet meer zo hard nodig als de gasproductie stopt. Hoewel die gasproductie voorlopig op een iets lager pitje gewoon doorgaat wordt de bouwnorm van 2015 vervangen door een nieuw (2018).
De versterking of sloop/nieuwbouw van de woningen waarvoor inmiddels afspraken zijn gemaakt gaat door, maar de versterkingsadviezen voor de overige woningen in ons gebied die in 2017 geïnspecteerd werden moeten opnieuw berekend worden, uitgaande van de nieuwe norm.

In januari 2019 ontvingen de bewoners van de woningen die in tussen juli 2017 en eind 2018 geïnspecteerd werden een brief van de nationaal coördinator en de oud-burgemeester van de sinds 1 januari voormalige gemeente Ten Boer, waarin hen verteld werd dat hun woning op grond van het omstreden maar toch gehanteerde rekenmodel een niet verhoogd, een licht verhoogd of een verhoogd risico heeft.
Volgens de brief zegt dit niets over of een woning versterkt moet worden. Dat moet blijken uit de inspecties, die inmiddels is uitgevoerd. Een herberekening is echter nodig omdat de normen gewijzigd zijn naar aanleiding van de afbouw van de gaswinning. De reeds geïnspecteerde woningen hebben daarbij geen prioriteit.

In oktober 2019 wordt de eerste wisselwoning in gebruik genomen. De rest zal waarschijnlijk nog lang leeg staan, want de planvorming voor sloop/nieuwbouw schiet niet op.

In november 2019 wordt een begin gemaakt met de ontmanteling van de gaslocaties. De NAM begint in Ten Post. Na Ten Post worden ook de winningslocaties in Overschild, De Paauwen, 't Zandt en Leermens ontmanteld.

In mei 2020 zijn de sloopwerkzaamheden bovengrondse gaswinningslocatie Ten Post afgerond
De locatie blijft tot eind 2022 in deze staat liggen, in afwachting van de Opruimtoren die wordt ingezet voor het opruimen van de aanwezige tien putten op de locatie bij Ten Post.