Eerste millennium

Romeinse tijd
De wierde De Graslanden was bewoond.
Op de wierde De graslanden werd een Sestertius van Marcus Aurelius gevonden
(bron: Groninger volksalmanak, 1977)

816-825
De wierde De Graslanden was bewoond.
Naast de onbehuisde Wierde bij de Graslanden aan de Stadsweg wordt een friese naslag van een gouden solidus uit de 9e eeuw gevonden, van Lodewijk de Vrome gevonden. Toen werd dit gebied dus al bewoond. 
(bron: Groninger volksalmanak, 1977)