Eerste helft 19e eeuw

1810
Met het overlijden van Duco Gerrolt Rengers is de mannelijke lijn van de Rengersen uitgestorven.

1828
De molen “Olle Widde” in Ten Post.
Het bouwjaar is niet exact bekend volgens het Groninger Molenboek is de molen voor 1828 gebouwd. Volgens dhr J.Reinders in 1776.

1828
In opdracht van de schoolinspecteurs schrijven de hoofdonderwijzers een schoolmeestersrapport over de plaats waar zij een school leiden.
Van ons gebied is alleen het rapport van Jan Heines Venekamp onderwijzer te Wittewierum bewaard gebleven
(bron: Spiegel van Groningen over de schoolmeesters rapporten van 1828, Boekholt en vd Kooi)

Mei 1836
Te Wittewierum wordt de gemeente van afgescheiden Gereformeerden opgericht door Ds H.de Cock uit Ulrum eerst 3 gezinnen.
Het begin van de afgescheiden gemeente van Wittewierum was op 27 september 1835 toen Ds Hendrik de Cock daar sprak, in Wittewierum waren zo’n 200 mensen aanwezig.
(bron: Daden des Heeren en daden der Menschen)
(bron: Feenstra e.a., 2001)

1838
De kerk van Wittewierum krijgt een kerkklok.

1846
In Ten Post wordt het eerste kerkgebouw van de afgescheidenen gebouwd.
Het huidige gebouw is van 1870 en is thans als werkplaats in gebruik.
De vorige pastorie is van 1855, deze is afgebroken in 1967 en door nieuwbouw vervangen.
(bron: Wikipedia)