Tweede helft 19e eeuw

1850
Tussen 1850 en 1876 wordt de grindweg tussen Ten Post en Wittewierum aangelegd, daarna door naar Woltersum.
Ook kwam er een grindweg tussen Wittewierum en de Graauwedijk in Overschild en van Kröddeburen over Lellens naar de grens van Stedum bij Hemert.
(bron: Feenstra e.a., 2001)

1852
In Lellens wordt het diaconaal armenhuis gebouwd, oorspronkelijk was het een blok van 4 woningen aan de Borgweg 20-22, voor het huis staat de originele dorpsput.
(bron: Feenstra e.a., 2001)

1855
In Winneweer stond een zaagmolen, bouwjaar onbekend.
Aan de heer J.T.Houtman te Winneweer verleend de gemeente vergunning tot het oprichten van een stoomzaagmolen.
Enkele jaren later word de zagerij verkocht aan Derk Nanninga, in 1928 werd het “N.V.Nanninga’s Houthandel”. In de hoogtijdagen werkten er 30 mensen.
(bron: Feenstra e.a., 2001)

1856
De inmiddels afgebroken molen in Ten Post wordt vanuit Westerembden verplaats. Hij is in gebruik als korenmolen maar werd daarna zaagmolen.
(bron: Feenstra e.a., 2001)

1861
De officier van Justitie te Appingedam deelt mede, dat de procureur-generaal, fungerend directeur van politie in de provincie Groningen, aan de te Ten Post gestationeerden rijksveldwachter Roelf Bolt magtiging heeft verleend tot het aannemen eener gratificatie van f  5,-- hem aangeboden door K.S. Bolhuis en M.J.Hoff, als volmagten van de draaibrug te Ten Post, voor door hem in den afgelopen winter gehouden toezigt op de afbraak van de oude brug aldaar.
(bron: Algemeen Politieblad, 18 augustus 1864)

1863
De kerk te Wittewierum wordt afgebroken waarna de huidige kerk wordt gebouwd.
(bron: Krantenartikel NK 20-5-1998)

1 januari 1866
Voor 20 cent per scheepston wordt wierdegrond verkocht, informatiën te bekomen bij Roelf van Huis, op Oldersum onder Wittewierum of bij J.G.H.Glas te Loppersum.
(bron: Feenstra e.a., 2001)

1866
Van 1866 tot 1880 was er een stoombootdienst van Groningen door het Damsterdiep naar Delfzijl.
Er werd met 2 stoomboten gevaren. Er waren veel klachten over afkalving van land en daardoor onveiligheid voor de paden langs het Damsterdiep.
Er was vanaf 1880 veel minder personenvervoer daardat er een spoorverbinding was aangelegd tussen Groningen en Delfzijl
(bron: Feenstra e.a., 2001)

1866
De wierde Oldersum en de Eenumerhoogte worden afgegraven.
(bron: Knottnerus, 2005)

1867
Tussen Dijkshorn en Ten Post (tegenover waar nu het Shell stion is wordt aan het Damsterdiep de Spinnekopmolen gebouwd.
(bron: Feenstra e.a., 2001)

10 september 1875
Bij raadsbesluit van de gemeente Ten Boer wordt besloten tot het aanleggen van een kunstweg tussen Kroddeburen en Lellens met 40% subsidie van de provincie de overige kosten worden betaald door mevr Wijchel borgvrouwe te Lellens
(bron: Kroniek B.H. Wiersema)

1876
K.S.Bolhuis neemt het initiatief om aan de zuidkant van het Damsterdiep tussen het dorp en Schounmoakershörn de eerste gemechaniseerde steenfabriek te bouwen. Deze steenfabriek had een Vlamoven, deze zijn uniek in Nederland, slechts in Delfzijl en Lobith hebben steenfabrieken met vlamovens gestaan.
Het bedrijf had tot 1889 een Duitse brandmeester.
De laatste eigenaar was T.Bolhuis
(bron: Feenstra e.a., 2001)

Juni 1887
Roelf Bakker laat het voorste deel van het huis B.Kuiperweg 1 verbouwen, in het achterste bestaande deel van het huis is zijn stelmakerswerkplaats
(bron: Woonhuis archief Teije Penninga)

Januari 1897
Lodewijk Hendrik Wijchel laat de borg Lellens slopen
(bron: Groninger Volksalmanak 1898)