18e eeuw

1715
De borg Oldenhuis wordt door Egbert Rengers afgebroken
(bron: kroniek B.H. Wiersema)

1726
De borg te Lellens wordt door Berend Gruijs verkocht aan zijn broer Onno Berent Gruijs
(bron: Informatieboekje A.C. van Wageningen)

1765
De borg Tammingahuizen met het schathuis wordt op afbraak verkocht
(bron: kroniek B.H. Wiersema)

Mei 1769
De buitenplaats Oostbroek komt in het bezit van dr Lucas Hamminck vermoedelijk geerfd van zijn moeder Albertine Oostbroek In dat jaar wordt de kaak van Kroddeburen de schandpaal van het edele gericht van Ten Post omgezaagd hoogstwaarschijnlijk in opdracht van Dr Lucas Hamminck.
(bron: Feenstra e.a., 2001)
(bron: kroniek B.H. Wiersema)

2 december 1769
Zijne Edele Dr Hammink wordt gelast des morgens om 9.00 uren te compareren ter gewonenrechthuis te Winneweer wegens het opdrachtgeven voor het omhakken van de Kaak van Kroddeburen.

1771
Dr Lucas Hamminck koopt de borg te Lellens na zijn dood kreeg zijn weduwe Harmanna Gosseler de borg in vruchtgebuik zij hertrouwde met Hendrik Louis Wijchel.
(bron: kroniek B.H. Wiersema)

1776
Dit jaartal wordt ook genoemd als jaar waarin de molen te Ten Post is gebouwd.
Dhr Reinders had dit gehoord van molenaar de Boer. Hij vertelde dat de molen omstreeks 1776 door de gezamelijke boeren van Lellens en Wittewierum werd gebouwd. Zij maalden het graan altijd in de eigen boerderij maar vonden een gezamelijke practischer.
Ook de draaibrug over de diep was eigendom van de gezamelijke boeren.
(bron: Aanvullende informatie van dhr.J.Reinders)

1779
Lammert Otto Rengers en Ambrosius Elisabetg Bentinck overlijden, voor hen worden in 1795 rouwborden opgehangen in de kerk van Wittewierum.
(bron: Feenstra e.a., 2001)

1785
De borg Tuwinga wordt afgebroken de Tuwingastraat is genoemd naar deze borg
(bron: kroniek B.H. Wiersema)

1793
In Ten Post wordt het Gasthuis (armenhuis) gebouwd aan de tegenwoordige B.Kuiperweg naast de NH kerk. Het armenhuis is in ca 1930 afgebroken, waarna de familie Boer daar een nieuw huis bouwde.
Deze kerk was overigens eerst in gebruik als school later werd het gebruikt als kerkgebouw
(bron: Feenstra e.a., 2001)

1796
In Lellens werdt Albertus Uilkens predikant.
Daarnaast was hij ook vanaf 1819 hoogleraar Wis en Natuurkunde aan de Universiteit van Groningen.
Ds Uilkens overleed in 1825.
(bron: AA, vd, 1851)
(bron: Feenstra e.a., 2001)

1798
Na het overlijden van Harmanna Gosseler koopt haar echtgenoot Hendrik Louis Wijchel de borg te Lellens van de erfgenamen Hamminck.
(bron: kroniek B.H. Wiersema)